01280 Nožnicový zdvihák 1.5T

18,00 s DPH

Popis

Zdvihák je možné použiť len pre vozidlá o hmotnosti do 1500kg .Funkčnosť zdviháku zaručuje výrobca od 95mm do 380mm podľa zaťažovacej charakteristiky pracovnej polohy. UPOZORNENIE: Pri zdvíhaní je nutné zaistiť automobil proti nežiaducemu pohybu. Akákoľvek manipulácia pod zdvihnutým automobilom je zakázaná, pokiaľ vozidlo nie je zabezpečené proti spadnutiu ešte aj iným vhodným spôsobom okrem zdviháka. Toto zariadenie je určené len pre zdvíhanie. Zdvihák môže byť používaný len na pevnom rovnom podklade. Vždy zaistite kolesá a zatiahnite ručnú brzdu zdvíhaného vozidla. Pre podopretie vozidlá používajte na to určené podpery. Nezaťažujte zdvihák viac, ako je jeho menovitá nosnosť. Pred zdvíhaním vozidla sa uistite, že je zdvihák v dobrom technickom stave. Návod na použitie: 1. Pred výmenou kolesa ‐ Vozidlo postavte na rovný pevný povrch. – Pri automatickej prevodovke nastavte parkovaciu polohu, pri manuálnej prevodovke zaraďte spiatočku. ‐ Zatiahnite ručnú brzdu a zapnite „smerovky“. ‐ Zablokujte prednú a zadnú časť kolesa, ktoré je diagonálne protiľahlé kolesu, ktoré sa chystáte meniť. (príklad: pri demontáži a montáži ľavého predného kolesa zablokujte pravé zadné koleso). ‐ Povoľte skrutky kolesa, ale nevyťahujte ich. ‐ Tyčou na zdviháku otáčajte k zdvihnutiu opornej časti zdviháka k opornej hrane vozidla. Zdvihák umiestnite pod miesto na podopretie, ktoré je určené výrobcom vozidla. ‐ Rameno ďalej zdvíhajte otáčaním tyče kým presne nezapadne na určenú plochu. 2. Zdvihnutie vozidla ‐ Zdvihnite vozidlo tak, aby sa koleso určené na demontáž nedotýkalo zeme. ‐ Vyskrutkujte zaisťovacie skrutky a zložte koleso. ‐ Z disku kolesa, ktoré sa chystáte namontovať odstráňte všetky nečistoty, hlavne z dosadacích plôch. ‐ Každú skrutku dotiahnite len rukou. 3.Spúšťanie vozidla ‐ Vozidlo kompletne spustite. ‐ Kľúčom dotiahnite všetky skrutky. ‐ Odstráňte blokovacie kliny od zablokovaného kolesa. ‐ Bezpečne odložte demontované koleso a zdvihák vrátane použitého náradia a príslušenstva úDRŽBA, KONTROLA A OPRAVA ‐ Zdvihák udržujte čistý a pravidelne mažte pohyblivé časti zodpovedajúcou vazelínou každé 3 mesiace. ‐ Keď zdvihák nepoužívate, skladujte ho v úplne spustenej polohe. ‐ Kontrola stavu zdviháka by mala byť vykonaná pred každým použitím. Prasknuté zvary, poškodené alebo chýbajúce časti môžu mať vplyv na správny chod zdviháka a na vašu bezpečnosť. ‐ Vzhľadom k potenciálnemu riziku úrazu sú zakázané všetky úpravy zdviháka.