94739 4CARS Hasiaci prístroj práškový 1kg s manometrom

12,00 s DPH

Nie je na sklade

Popis

Práškový hasiaci prístroj vhodný najmä do osobných automobilov. vhodný na hasenie pevných látok(napr. drevo, papier, textil, guma), kvapalných látok (napr. benzín, nafta, olej, lak, alkohol), plynných látok (napr. metán, propán, vodík, acetylén) Na´vod na pouzˇitie: pri pozˇiari zamierime pru´d hasiva do ohniska tak, aby sme jeho pru´dom nepreniesli plamene na nevhodne´ miesta alebo, aby sme sa pri pouzˇi´vani´ vodny´ch pri´strojov neobarili